Zapraszam Kardiolog
Wojciech Strzelczyk

Mobirise Website Builder

O mnie

Aktualnie pracuję w I Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Niewydolności Serca Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, gdzie wykonuję zabiegi koronarografii oraz implantacji stentów do tętnic wieńcowych. Ponadto w Oddziale są również wykonywane zabiegi implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), przezskórnego zamykania przetrwałego otworu owalnego (PFO) oraz ubytku
w przegrodzie międzykomorowej (ASD), a także zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca.
W ramach hospitalizacji oraz ambulatoryjnie jest możliwość wykonania Echo serca przezprzełykowego (TEE), angio-TK tętnic wieńcowych oraz tomografii komputerowej innych okolic ciała.
Tytuł specjalisty kardiologii oraz certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej uzyskałem w kwietniu 2022 roku.
W latach 2015-2022 zrealizowałem szkolenie specjalizacyjne z kardiologii w Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej.

W trakcie całej kariery zawodowej uczestniczyłem w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach kardiologii inwazyjnej, elektrokardiografii i echo serca, nieustannie podnosząc swoje kompetencje zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Jestem członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W 2014 roku ukończyłem kierunek lekarski na Wydziale Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Staż podyplomowy odbywałem w Szpitalu MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 

Diagnoza i leczenie

  W mojej praktyce lekarskiej oferuję pełną diagnostykę i leczenie wszystkich objawów związanych z chorobami serca:
      • Bóle w klatce piersiowej
      • Kołatania serca
      • Duszność
      • Obrzęki
      • Omdlenia
      • Pogorszenie tolerancji wysiłku
      • Szmery stwierdzane podczas osłuchiwania serca
      • Nieprawidłowy obraz EKG
  Zapraszam również pacjentów ze zdiagnozowanymi schorzeniami, takimi jak:
      • Nadciśnienie tętnicze
      • Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi
      • Niewydolność serca
      • Choroba wieńcowa - stan po zawale serca, implantacji stentów, operacji by-passów
      • Arytmie - migotanie przedsionków, częstoskurcze nadkomorowe i komorowe, stan po ablacji zaburzeń rytmu
      • Wady zastawkowe serca

Przygotowanie do wizyty

  W celu optymalnego wykorzystania czasu konsultacji zalecam przygotowanie (lub przesłanie skanów via e-mail) pełnej dokumentacji medycznej, zawierającej:
      • karty wypisowe leczenia szpitalnego
      • listę aktualnie zażywanych leków z powodu wszystkich schorzeń wraz z dawkowaniem
      • wyniki dotychczas wykonanych badań obrazowych i laboratoryjnych – optymalny panel:
          ◦ morfologia,
          ◦ lipidogram – cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy
          ◦ kreatynina, sód, potas,
          ◦ ALT, AST,
          ◦ TSH,
          ◦ glikemia na czczo lub hemoglobina glikowana w przypadku rozpoznanej cukrzycy,
          ◦ INR w przypadku zażywania Acenokumarol / Warfin
      • codzienne (rano i wieczorem po 5 min odpoczynku) pomiary ciśnienia tętniczego i tętna przez co najmniej 1 tydzień

  Wizyta i wykonywane badania dodatkowe
  Każda konsultacja w moim gabinecie obejmuje:
      • wywiad,
      • badanie lekarskie,
      • pomiar ciśnienia tętniczego ,
      • wykonanie badania EKG spoczynkowego z opisem oraz możliwością wydruku i przesłania obrazu badania poprzez e-mail

  Po każdej konsultacji pacjent otrzymuje wydruk z podsumowaniem wizyty i zaleceniami dalszej diagnostyki oraz leczenia. Wystawiam E-recepty z refundacją, E-skierowania, elektroniczne zwolnienia lekarskie, zaświadczenia o leczeniu kardiologicznym.
  Na miejscu jest możliwość wykonania Echo serca (UKG) oraz 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera (Holter EKG).
  W poradni PAKS w Ustroniu wykonuję testy wysiłkowe EKG oraz 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera (Holter RR).
Sprzęt na którym pracuję
Mobirise Website Builder

EKG - Aspel Coral v.201a

Mobirise Website Builder

Holter EKG – Aspel HLT-712 v.201

Mobirise Website Builder

Echo serca (UKG) – GE Versana Active

                         Cennik

Mobirise Website Builder

Konsultacja kardiologiczna + EKG
– wizyta pierwszorazowa – 200 zł
Konsultacja kardiologiczna + EKG
– wizyta kolejna – 180 zł
Konsultacja kardiologiczna + EKG
+ Echo serca lub Holter EKG – 300 zł
Konsultacja kardiologiczna + EKG
+ Echo serca + Holter EKG – 400 zł

Mobirise Website Builder

Echo serca (UKG) – 150 zł
Holter EKG (24h)– 150 zł

Mobirise Website Builder

Wizyty domowe (również z EKG i Echo serca )
– termin i cena ustalane telefonicznie 

Zarezerwuj wizytę

Kontakt

Telefon

509 907 709

E-mail

kardiologstrzelczyk@gmail.com

Adres

43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 415
(budynek Przychodni Zdrowie) I piętro, gabinet nr 24
Wjazd na parking od ul. Tylnej - patrz Mapa

Poradnia i Oddział PAKS USTROŃ
43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 7
nr telefonu 33 472 28 10

Godziny przyjęć 
w gabinecie

wtorek 14-18
środa 9-13

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

lokalizacja

HTML Editor