Księgowość

• Księgi handlowe (pełna księgowość) osób fizycznych,           
  spółek osobowych i kapitałowych
• Księga przychodów i rozchodów
• Ryczałt przychodów ewidencjonowanych
• Karta podatkowa

Kompleksowa obsługa
w zakresie:

 • Zasad księgowych określonych w polskich przepisach oraz
   Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,
• Tworzenia polityki rachunkowości,
• Opracowania zakładowego planu kont,
• Bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych w systemie
  COMARCH ERP Optima i programach Insert – REWIZOR GT,
• Ewidencji środków trwałych wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
• Sprawozdania deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz
  podatku od towarów i usług (VAT),
• Sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
• Wysyłki plików JPK VAT,
• Sporządzania sprawozdań finansowych,
• Rozliczania nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT),
• Współpracy z biegłymi rewidentami podczas audytów,
• Okresowych sprawozdań dla GUS,
• Pomoc w przygotowaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty,
  umorzenie podatków,

W kwestii odbioru dokumentów w większości przypadków przekazywane są nam one w naszym biurze lub w formie elektronicznej, w zależności od indywidualnych ustaleń.
Jesteśmy również otwarci na ich odbiór bezpośrednio z siedziby klienta.

Kadry i płace

Zatrudnienie pracowników wiąże się z koniecznością przygotowania
odpowiednich umów, regulaminów oraz nadzoru nad kompletnością
dokumentacji. Wybierając nasze biuro zyskujesz pewność, że zarządzanie
zasobami ludzkimi w Twojej firmie będzie przebiegało sprawnie i zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Obsługa kadrowa

• prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
• przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku
  pracy, aneksów do umów,
• planowanie kalendarza pracowniczego: urlopy wypoczynkowe,
  macierzyńskie, zwolnienia chorobowe,
• dokumentacja dot. przebiegu zatrudnienia,
• prowadzenie rejestru i monitorowanie ważności badań lekarskich
  i szkoleń BHP,
• przygotowanie kompleksowej dokumentacji pracowników,
• sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia,
  umowy o dzieło),

Obsługa płacowa

• przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  dla różnych systemów wynagrodzeń,
• miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS,
• wykonanie całorocznego i miesięcznego obliczenia podatku
  (PIT-11, PIT-4R),
• naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu
  za niewykorzystany urlop,
• przygotowanie świadectw pracy,
• druki ZUS RMUA,
• prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego,
  Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON,

Szkolenia BHP

Współpracujemy z firmą szkoleniową w naszej okolicy, która przygotuje
szkolenia BHP dla twoich pracowników, a także wiele innych dokumentów
z zakresu BHP!

Nowa działalność

Gwarantujemy profesjonalne wsparcie merytoryczne w zakresie rejestracji podmiotu na terenie Polski, w tym pomoc przy pisaniu wniosków o dotacje z urzędu pracy. Na podstawie profilu prowadzonej działalności wskazujemy na najbardziej optymalne ścieżki rozwoju.

Pomożemy dopełnić wszystkich formalności, wygodnie założymy firmę u nas w biurze – bez konieczności wizyty w urzędzie. Odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.

Zostając naszym klientem usługa założenia firmy jest całkowicie za darmo!

Rozliczenia PIT

Rozliczenia PIT przedsiębiorców.
Wykonujemy roczne zeznania podatkowe w imieniu przedsiębiorców,
w tym m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-11, PIT-4R, IFT-1, PIT-16A.

Rozliczenia PIT osób fizycznych
Rozliczamy osoby pracujące w Polsce oraz za granicą w polskich urzędach.

Contacts

Address

34-125 Sułkowice, ul. Centralna 44b
40-106 Katowice ul. Dębowa 40/3

Working Hours

Pn-Pt
od 8:00 - 16:00

Nasze biura

34-125 Sułkowice, ul. Centralna 44b
tel. 500 244 437 

40-106 Katowice ul. Dębowa 40/3
tel. 606 923 296

© Copyright 2024 Kris- All Rights Reserved

Drag & Drop Website Builder